Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zajištění obloukových šapitó na akci „Advent na Moraváku“
Odesílatel Tomáš Pavčík
Organizace odesílatele Kávéeska, příspěvková organizace [IČO: 00101508]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.10.2016 20:22:53
Předmět Výzva

Kulturní a vzdělávací středisko „U Tří kohoutů“, příspěvková organizace, Nerudova 294/14, 602 00 Brno, IČO: 00101508 (dále jen „zadavatel“) Vás za podmínek uvedených níže v této výzvě vyzývá k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: „Dodání obloukových šapitó na akci „Advent na Moraváku“ .


Přílohy
- VZ_sapito_PRILOHA_3_SoD.pdf (216.67 KB)
- VZ_sapito_PRILOHA_2_kry_list.docx (14.72 KB)
- VZ_sapito_PR_1_specifikace.pdf (643.53 KB)
- VZMR_stany_vyhlášení.pdf (323.88 KB)