Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Oprava bytů - Hrnčířská 39 - byt č. 4, Tučkova 32 - byt č. 22 a Žižkova 2 - byt č. 7
Odesílatel Iveta Němcová
Organizace odesílatele Statutární město Brno, městská část Brno-střed [IČO: 44992785]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.07.2019 13:07:29
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení uchazeči,
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: „Oprava bytů - Hrnčířská 39 - byt č. 4, Tučkova 32 - byt č. 22 a Žižkova 2 - byt č. 7“ jsme obdrželi následující dotaz:
„Dobrý den,
dle PD jsou součástí rekonstrukce bytů i nové kuch. linky vč. zař. předmětů (vest. trouba, var. deska, odsavač par, dřez, baterie, ...atd.). Nicméně ve výkazu výměr není o kuch. linkách a těchto předmětech zmínka. Prosím tedy o vysvětlení, jak to s kuchyněmi a příslušenstvím na této VZ bude?“
Odpověď:
V soupisu prací není uvedena kuchyňská linka a zařizovací předměty s kuchyňskou linkou spjaté záměrně. Ty byly ze soupisu prací vyjmuty a nebudou součástí dodávky v rámci této veřejné zakázky (avšak v projektové dokumentaci jsou zakresleny).

Iveta Němcová