Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Oprava bytů - Hrnčířská 39 - byt č. 4, Tučkova 32 - byt č. 22 a Žižkova 2 - byt č. 7
Odesílatel Iveta Němcová
Organizace odesílatele Statutární město Brno, městská část Brno-střed [IČO: 44992785]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.07.2019 10:18:07
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení uchazeči,
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: „Oprava bytů - Hrnčířská 39 - byt č. 4, Tučkova 32 - byt č. 22 a Žižkova 2 - byt č. 7“ jsme obdrželi následující dotaz:
„Dobrý den,
mohli bychom mít dotaz k veřejné zakázce "Oprava bytů Hrnčířská 39-byt č.4, Tučkova 32-byt č.22 a Žižkova 2-byt č.7"
Mohli bychom znát ve kterém patře se nachází byt č.4 na ul.Hrnčířská 39,
byt č.22 na ul.Tučkova 32 a byt č.7 na ul. Žižkova 2.
Dále se chceme zeptat, zda-li je nutný elektronický podpis pří podání nabídky prostřednictvím profilu zadavatele.
V systému E-ZAK jsme zaregistrování, a můžeme ručně podepsané a naskenované dokumenty vložit do systému a odeslat.
Nevíme však umožní-li nám systém všechny dokumenty odeslat bez elektronického podpisu.
U elektronického podpisu jsem zjistili, že nám skončila platnost.
Náš jednatel na který je elektronický podpis nastaven je momentálně v pracovní neschopnosti.“

Odpověď:
Informace o umístění bytu jsou uvedeny v technické zprávě D.1.1.1, část D.1.1. Architektonicko-stavební řešení.

Zadavatel vyžaduje od dodavatelů elektronický podpis při komunikaci (tzn. ručně podepsané a nascanované listiny lze vložit do systému EZAK, avšak při odeslání nabídky po Vás bude vyžadován elektronický podpis).

Iveta Němcová