Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nádražní 4 – kontrola PD, zajištění technického dozoru investora (TDS) a koordinátora BOZP
Odesílatel Petr Pacal
Organizace odesílatele Statutární město Brno, městská část Brno-střed [IČO: 44992785]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.08.2019 11:00:02
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení,

s ohledem na podanou připomínku zadavatel rozšířil okruh možných autorizací i na autorizovaného technika v oboru pozemní stavitelství.
Na profilu zadavatele byla u této zakázky aktualizována výzva a obchodní podmínky.

S pozdravem

Původní zpráva

Datum 06.08.2019 14:55:08
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

V odst. 6.2. písm. e) Výzvy k podání nabídky, veřejná zakázka malého rozsahu na služby – s uveřejněním, zadavatel doslovně požaduje: "kopie osvědčení o autorizaci, inženýr v oboru pozemní stavby, popř. architekt pro osobu, která bude vykonávat činnost TDS a bude výslovně uvedena v příkazní smlouvě".
Z pohledu ČKAIT a praxe je pro výkon činnosti TDS a k zajištění činnosti popsaných v jednotlivých etapách předmětu plnění zcela dostačující autorizovaný technik v oboru pozemní stavby. Dotaz zní zda zadavatel nepřehodnotí svůj nadstandardní požadavek, který může být chápán i diskriminačně.