Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nádražní 4 – kontrola PD, zajištění technického dozoru investora (TDS) a koordinátora BOZP
Odesílatel Petr Pacal
Organizace odesílatele Statutární město Brno, městská část Brno-střed [IČO: 44992785]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.08.2019 11:08:01
Předmět Vysvětlení

Vážení,

na zadavatele byl vznesen následující dotaz (citace):

"Rád bych se zeptal, z jakého důvodu je ve výše uvedené veřejné zakázce
požadováno ve vymezení veřejné zakázky následující:
Výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP bude zajištěno min. 2 oprávněnými
osobami. Nelze tyto činnosti přenést (sdružit) pouze na jednou osobu.
Z jakého důvodu nemohu jako autorizovaní osoba v oboru pozemní stavby a
současně jako odborně způsobilá osoba pro výkon koordinátora BOZP nabídnout
své služby bez nějaké druhé osoby jako subdodavatele."

Odpověď na dotaz:
Na svém požadavku zadavatel trvá a to s ohledem na dosavadní zkušenosti, kdy s ohledem na rozsah činností a jejich náročnost, se v minulosti neosvědčilo tyto činnosti sdružovat pod jednu osobu. S ohledem na složitost zakázky (rekonstrukce za obydlení) bude velmi náročné plnit tyto činnosti i v rámci požadovaných 2 osob. Zejména pak zastupování zadavatele při jednáních s nájemci bude v rámci zakázky velmi náročné (v domě je cca 50 obsazených bytů) atd.

S pozdravem