Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Kobližná 15 - zřízení výtahu v domě
Odesílatel Iveta Němcová
Organizace odesílatele Statutární město Brno, městská část Brno-střed [IČO: 44992785]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.09.2019 08:28:38
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení uchazeči,

v rámci VZMR s názvem "Kobližná 15 - zřízení výtahu v domě" jsme obdrželi následující dotaz:
"Dobrý den,
rád bych vznesl upozornění k poptávce: "Kobližná 15 - zřízení výtahu v domě". Projektová dokumentace se odkazuje na již neplatné normy a nařízení vlády. Vzhledem k tomu, že je projekt podle neplatné normy, definuje to několik
odlišností, které nejsou přímo v PD popsány."

Odpověď:
Zpracovatel projektové dokumentace provedl kontrolu legislativních změn, které jsou popsány v Dodatku č. 1 pro tuto PD. Dodatek č. 1 k PD je uveřejněn u zadávací dokumentace.

S pozdravem

Iveta Němcová