Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výběr provozovatele tepelného zdroje Bratislavská 26/28
Odesílatel Petr Pacal
Organizace odesílatele Statutární město Brno, městská část Brno-střed [IČO: 44992785]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.11.2019 14:07:19
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

V rámci výběrového řízení k akci „Výběr provozovatele tepelného zdroje Bratislavská 26/28“ byly vzneseny následující dotazy:

Dotaz: „v bodě 9.2. písmeno d) požadujete podle zákona č. 458/2000 Sb. po provozovateli skupinu 31 výroba tepelné energie. Tato licence není na provoz tohoto zdroje ze zákona potřeba. Na základě potvrzení živnostenského úřadu stačí pouze koncesní listina na výrobu tepelné energie: Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50kW , kterou máme zřízenou.“
Odpověď:
V rámci tohoto výběrového řízení nepožaduje zadavatel licence podle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů – skupina 31 výroba tepelné energie, skupina 32 rozvod tepelné energie.
Zadavatel nově požaduje koncesi: Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW.

Dotaz: „Dále není v smlouvě řešena změna ceny média, která se každý rok mění a nyní nevíme jaká bude cena na rok 2021 a 2022.“
Odpověď:
Nově zadavatel upravil čl. 16.1 obchodních podmínek – cena bude fixní.