Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Francouzská 12 – rekonstrukce plynové kotelny
Odesílatel Iveta Němcová
Organizace odesílatele Statutární město Brno, městská část Brno-střed [IČO: 44992785]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.01.2020 14:02:38
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení uchazeči,

v rámci VZMR na stavební práce s názvem: "Francouzská 12 - rekonstrukce plynové kotelny" jsme obdrželi následující dotazy:

1) prosíme o dodatečné informace k akci "Francouzská 12 - rekonstrukce plynové kotelny". V přiloženém schematu zdroje tepla jsme nalezli zásobníkový ohřívač TUV, 420l s výměníkem, avšak v předaném výkazu výměr jsme ho nenalezli. Prosíme o vyjádření, zda máme zastaralou projektovou dokumentaci a tento zásobník nebude součástí nabídky nebo zda je chyba ve výkazu výměr a v tom případě prosíme o zaslání aktuálního výkazu výměr.

2) Ve výkazu výměr chybí položky uvedené ve výkresech projektové dokumentace, konkrétně se jedná o zásobníkový ohřívač TV a dávkovač chemikálií. Má se tedy s těmito komponenty počítat a jejich cenu zahrnout mezi jiné položky? Dále ve specifikaci odkouření a přisávání chybí celkové délka, bez tohoto údaje není možné položku ocenit. Děkuji za odpověď.

Odpověď:
Dodávka zásobníkového ohřívače TUV a dávkovače chemikálií není součástí této VZ, z důvodu havarijního stavu k jejich výměně již došlo.

Účinná výška komínu (od zaústění) je 23 m.

S pozdravem

Iveta Němcová