Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. – přístavba ZŠ ve dvorním traktu - projektová dokumentace
Odesílatel Petra Ondrašíková
Organizace odesílatele Statutární město Brno, městská část Brno-střed [IČO: 44992785]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.01.2020 12:50:00
Předmět Doplnění zadávací dokumentace

V rámci prohlídky místa plnění, která se konala 15.1.2020 v ZŠ Antonínská 3 byl uchazeči vznesen požadavek na doložení stavebních výkresů stávajícího objektu ZŠ a to zejména z důvodu jasného pochopení výškových návazností stávající budovy na budoucí dvorní přístavbu ZŠ.


Přílohy
- dodatecne informace_1.pdf (171.43 KB)
- DI_priloha_vykresy-PBŘ.zip (2.56 MB)
- DI_priloha_vykresy-stavebni cast.zip (5.75 MB)