Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení OPRAVNÉ PRÁCE 6 PŘÍSTŘEŠKŮ NA SBĚR KOMUNÁLNÍHO ODPADU, BRNO-STŘED, 2020
Odesílatel Zbyněk Hrnčíř
Organizace odesílatele Statutární město Brno, městská část Brno-střed [IČO: 44992785]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.03.2020 11:12:04
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

ZPŘESNĚNÍ ÚDAJŮ O HODNOCENÍ NABÍDEK
Kritériem hodnocení nejkratší průběžná lhůta je myšlena lhůta plnění veřejné zakázky, ostatní se nemění.