Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Dominikánská 2, Měnínská 4 - zhotovení pasportu budov ÚMČ Brno-střed
Odesílatel Eva Jachymiáková
Organizace odesílatele Statutární město Brno, městská část Brno-střed [IČO: 44992785]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.04.2020 13:58:14
Předmět Obchodní podmínky_aktualizace_22_4_2020

Vážení,

informujeme Vás tímto, že byly upraveny obchodní pomínky k veřejné zakázce "Dominikánská 2, Měnínská 4 - zhotovení pasportu budov ÚMČ Brno-střed" a to v detailním popisu předmětu díla.

Žádáme všechny účastníky, kteří již podali nabídku, o kontrolu, zda je jejich podaná nabídka v souladu s aktuálními požadavky zadavatele.

V případě dotazů mne kontaktujte.

Mgr. Eva Jachymiáková
tel.: 542 526 287 (telefon je přesměrován na mé mobilní číslo)
e-mail: eva.jachymiakova@brno-stred.cz


Přílohy
- Obchodni podminky_22_4_2020.doc (104.50 KB)