Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Dominikánská 2, Měnínská 4 - zhotovení pasportu budov ÚMČ Brno-střed
Odesílatel Eva Jachymiáková
Organizace odesílatele Statutární město Brno, městská část Brno-střed [IČO: 44992785]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.04.2020 09:34:33
Předmět Doplnění informací

Vážení,
v rámci veřejné zakázky "Dominikánská 2, Měnínská 4 - zhotovení pasportu budov ÚMČ Brno-střed" upřesňuje zadavatel informace:

Nebude možná měsíční (tedy dílčí) fakturace. Fakturace bude možná až po protokolárním předání zhotoveného díla (pasportu). Viz čl. "V. Platební podmínky" obchodních podmínek.

V případě dotazů mne kontaktuje

Mgr. Eva Jachymiáková
tel. 542 526 287 (telefon je přesměrován na mé mobilní číslo)
e-mail: eva.jachymiakova@brno-stred.cz