Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Koumes Kvído ZŠ Brno, Horní 16, p.o. - rekonstrukce odborné učebny Fy a CH – část 3. Dodávka IT technologie
Odesílatel Martin Cetkovský
Organizace odesílatele Statutární město Brno, městská část Brno-střed [IČO: 44992785]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.04.2021 10:41:39
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení Zadávací dokumentace I


Přílohy
- Vysvětlení ZD I -„Koumes Kvído – část 3. Dodávka IT technologie“.pdf (161.07 KB)