Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4-rekonstrukce výměníkových stanic v objektu Kotlářská 4 a Kounicova 30
VZ malého rozsahu Zadáno 23.03.2012 26.03.2012 12:00
Prodloužení technické podpory aplikace VMware Enterprise Plus
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2012 20.03.2012 09:00
SNMČ Brno-střed, p.o. - kontrola a čištění spalinových cest dle nařízení vlády č. 91/2012 Sb
VZ malého rozsahu Zadáno 23.01.2012 20.02.2012 13:00
Oprava účelové komunikace
VZ malého rozsahu Zadáno 20.01.2012 27.01.2012 12:00
Kounicova 3 - nové technické řešení napojení domů Kounicova 1,3 (č.p 994) do kanalizační sítě, včetně zajištění následného servisu přečerpávací stanice - zajištění servisu přečerpávací stanice
VZ malého rozsahu Zadáno 02.12.2011 05.01.2012 14:00
Bytový dům Kopečná-Studánka, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo
podlimitní Zadáno 15.10.2010 08.11.2010 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016