Detail kritéria hodnocení

Informace o kritériu
Název: Kvalifikace a zkušenosti osoby - stavbyvedoucí.
Jednotka: počet stavebních prací
Popis:
(nepovinné)
Kvalifikace a zkušenosti osoby, která se bude přímo podílet na plnění veřejné zakázky- stavbyvedoucí.
Parametry kritéria
Typ: číselná hodnota
Povaha: kvantitativní - číselná hodnota kritéria je převzata z nabídky
Orientace: vyšší je lepší výnosové kritérium - rostoucí, vyšší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 25 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

5 nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota kritéria musí být násobkem: NENASTAVENO
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět