Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Tučkova 30, 32 - výměna oken a zateplení fasád
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je výměna oken a zateplení fasády bytových domů na adrese Tučkova 30, 32 Brno.
Řešeným územím je objekt bytového domu na adrese Tučkova 30 a objekt restaurace Severka na adrese Zahradníkova 9. Na objektu bytového domu je řešeno provedení nového zateplení obvodových stěn a výměna oken. Při zateplení dojde k demontáži svodného potrubí a žlabů, následně po zateplení dojde ke zpětné montáži. Hromosvod bude demontován a nahrazen novým. Bude provedena oprava společných prostor domu – tj. oprava omítek a výmalba schodiště a vstupní chodby budovy, oprava uvolněných stupňů schodiště a nové provedení soklu obkladem. Na objektu restaurace je řešena oprava trhlin ve zdivu, zhotovení vnějšího povrchu obvodových stěn a výměna oken. Bude provedena oprava ploché střechy výměnou povrchové vrstvy. Dojde k demontáži svodného potrubí a žlabů a jejich výměně. Hromosvod bude demontován a nahrazen novým.
Řešeným územím je také objekt bytového domu na adrese Tučkova 32. Na objektu bytového domu je řešeno provedení nového zateplení obvodových stěn a výměna oken. Při zateplení dojde k demontáži svodného potrubí a žlabů, následně po zateplení dojde ke zpětné montáži. Hromosvod bude demontován a nahrazen novým. Bude provedena oprava společných prostor domu – tj. oprava omítek a výmalba schodiště a vstupní chodby budovy, oprava uvolněných stupňů schodiště a nové provedení soklu obkladem. Na uliční zdi divadla Polárka je řešena oprava trhliny ve zdivu, zhotovení nového vnějšího povrchu a výměna oken.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Obálky s nabídkami doručte na adresu zástupce zadavatele nebo osobně na sekretariát zástupce zadavatele DEA Energetická agentura, s.r.o.
Kontakt: DEA Energetická agentura, s.r.o., pracoviště Sladkého 13, 617 00 Brno – Komárov, v pracovní době Po-Pá, 8:00 – 16:00 hod.
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 22.12.2016 12:00
Datum zahájení: 06.12.2016 10:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: