Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Bratislavská 210/26,28 - rekonstrukce domu
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce domu Bratislavská 210/26, 28. Jedná se o nájemní bytový dům, v rámci rekonstrukce je v objektu navrženo 13 bytových jednotek a dva pronajímatelné nebytové prostory v přízemí objektu. Součástí rekonstrukce je provedení půdní vestavby dvou bytů a přístavba výtahu.
Podrobný rozsah stavebních prací, které požaduje zadavatel realizovat, je blíže specifikován v PROJEKTU a soupisu prací a ve výkazu výměr
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: S-Invest CZ s.r.o.
Kaštanová 496/123a
620 00 Brno
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: užší řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum pro žádosti o účast: 19.02.2018 10:00
Datum předložení nabídky:
Datum zahájení: 19.01.2018 10:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: