Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zajištění údržby ploch silniční zeleně MČ Brno-střed
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Zajištění komplexní údržby ploch silniční zeleně na území městské části Brno-střed na období čtyř let s tím, že předmětem plnění budou zejména pokosy trávníků, stříhání keřů, výhrab ploch a úklid (sběr) odpadků, a to vč. likvidace odpadů z takto prováděné údržby vzniklých, vše v rozsahu a četnostech dle obchodních podmínek coby přílohy zadávací dokumentace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.brno-stred.cz)
Kontakt: Lucie Strnadová, ved. odd. čistoty komunikací OŽP, tel.: 542526193, e-mail: lucie.strnadova@brno-stred.cz
Mgr. Zbyněk Hrnčíř, vedoucí OŽP, tel.: 542526157, e-mail: zbynek.hrncir@brno-stred.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 01.04.2020 13:00
Datum zahájení: 09.03.2020 12:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: