Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: ZŠ Brno, nám. Míru 3, p.o. – přestavba školnického bytu na školní družinu –
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem díla je zpracování kompletní projektové dokumentace vč. zajištění veškerých souvisejících inženýrských činností pro plánovanou realizaci přestavby školnického bytu na školní družinu náležícího ke stávající budově ZŠ nám. Míru 3 v Brně. Projektová dokumentace ( PD ) se bude skládat z PD pro stavební povolení a PD pro výběr budoucího zhotovitele realizace ( prováděcí dokumentace ).
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.brno-stred.cz)
Kontakt: Mgr. Petra Ondrašíková
Úřad městské části města Brna, Brno-střed
Odbor školství, sportu, kultury a mládeže
Starobrněnská 7, 601 69 Brno
sona.mrkvicova@brno-stred.cz
petra.ondrasikova@brno-stred.cz
Tel.: +420 778 752 405
+420 605 300 709
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR - bez oslovení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 15.04.2020 14:00
Datum zahájení: 30.03.2020 10:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: