Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce



Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zajištění údržby ploch silniční zeleně MČ Brno-střed v roce 2021
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je zajištění údržby ploch silniční zeleně na území MČ Brno-střed ve smyslu ust. čl. 22 odst. 1 písm. o) Statutu města Brna na období roku 2021, a to ve formě pokosů trávníků, stříhání živých plotů, výhrabu a úklidu ( sběru) odpadů, vše vč. likvidace odpadů z takto prováděné údržby vzniklých a v četnostech a rozsahu dle obchodních podmínek coby přílohy zadávací dokumentace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.brno-stred.cz)
Kontakt: Lucie Strnadová, ved. odd. čistoty komunikací Odboru ŽP, tel. 542526121
Mgr. Zbyněk Hrnčíř, vedoucí odboru ŽP, tel.: 542526157
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR - bez oslovení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 15.04.2021 10:00
Datum zahájení: 01.04.2021 13:00
Odpovědné zadávání: