Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Změna zadávací dokumentace č. 1Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Pojištění pro MČ Brno-střed
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem zakázky je komplexní pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu pro Statutární město Brno – městskou část Brno-střed.

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena v souladu s § 21 Zákona, tj. na období 48 měsíců. Zadavatel upozorňuje, že veřejná zakázka je soutěžena na dobu neurčitou.
Místo plnění: Brno-město
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.brno-stred.cz)
Kontakt: Adéla Palovská
e-mail: adela.palovska@qcm.cz
tel: +420 739 573 346
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 02.08.2022 10:00
Datum zahájení: 30.06.2022 15:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: