Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o., objekt Sušilova 1 – rekonstrukce tělocvičny
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem díla je rekonstrukce tělocvičny a přilehlého zázemí v budově Sušilova 1, Brno. Jedná se především o rekonstrukci dopadové plochy a elektroinstalace vč. nového obložení v tělocvičně. U zázemí se jedná o rekonstrukci šaten a sprch, vč. nových rozvodů vody a kanalizace. Nedílnou součástí je i pořízení nového mobiliáře a výmalba dotčených prostor.
Předmětem zakázky nebude dodávka a montáž kruhů, hrazdy a basketbalových košů.
Práce budou probíhat za provozu školy.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.brno-stred.cz)
Kontakt: Petra Ondrašíková
e-mail: petra.ondrasikova@brno-stred.cz
tel: 778752405
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR - bez oslovení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 21.09.2022 10:00
Datum zahájení: 06.09.2022 13:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: