Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Vypracování projektové dokumentace na opravu bytu č. 5, Hlinky 46, Brno
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je dvoustupňová dokumentace, tedy dokumentace pro vydání stavební povolení včetně obstaravatelské (inženýrské) činnosti pro stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby v rozsahu stanoveném vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a vyhl. č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a to pro opravu bytu č. 5 v bytovém domě Hlinky 46, Brno.
Místo plnění: Brno-město
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.brno-stred.cz)
Kontakt: Ing. Iveta Němcová, tel.: 542 526 286, e-mail: iveta.nemcova@brno-stred.cz.
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 12.12.2022 12:00
Datum zahájení: 10.11.2022 13:30
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: