Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Sociální pohřby
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem zakázky je výběr poskytovatele pohřebních služeb, který zajistí slušné pohřbívání ve všech případech, kdy k tomu vzniká zadavateli povinnost podle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 277/2017 Sb., o postupu obce při zajištění slušného pohřbení, v platném znění.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.brno-stred.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 02.06.2023 10:00
Datum zahájení: 15.05.2023 16:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: