Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Projektová dokumentace na opravu bytu č. 3 v domě Rumiště 7
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: vyhotovení jednostupňové prováděcí dokumentace na opravu bytu
Místo plnění: Brno-město
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.brno-stred.cz)
Kontakt: Ing. Iveta Němcová, tel.: 542 526 286, e-mail: iveta.nemcova@brno-stred.cz.
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR bez uveřejnění výzvy s uveřejněním smlouvy po zadání
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 08.09.2023 12:00
Datum zahájení: 31.08.2023 10:23
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: