Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Kounicova 42/Zahradníkova 10 - oprava domu
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce budovy v rámci projektu s názvem: „Kounicova 42/ Zahradníkova 10 – oprava domu“. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci vypracované generálním projektantem společností Pam Arch s.r.o., Ječná 29a, 621 00 Brno, IČ: 26289491 (dále jen „projektová dokumentace“), která tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace „Příloha č. 5 Projektová dokumentace“ a v neoceněném soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepých rozpočtech), který tvoří přílohu č. 4 zadávací dokumentace „Příloha č. 4 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.brno-stred.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 02.11.2023 10:00
Datum zahájení: 11.10.2023 11:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: