Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Modernizace a přístavba Základní školy Brno, Antonínská – dodávka vybavení II.
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Část 1 – AV technika
Předmětem plnění je dodávka a instalace nové a nepoužité AV techniky, podrobně popsáno v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2a zadávací dokumentace „Příloha č. 2a Položkový rozpočet – část 1“ a v technických zprávách, které tvoří přílohu č. 7 zadávací dokumentace „Příloha č. 7 Technické zprávy“.
Část 2 – Nábytek
Předmětem plnění je dodávka a instalace nového a nepoužitého nábytku, podrobně popsáno v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2b zadávací dokumentace „Příloha č. 2b Položkový rozpočet – část 2“ a v technických zprávách, které tvoří přílohu č. 7 zadávací dokumentace „Příloha č. 7 Technické zprávy“.
Část 3 – Výukové pomůcky
Předmětem plnění je dodávka a instalace nových a nepoužitých výukových pomůcek, podrobně popsáno v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2c zadávací dokumentace „Příloha č. 2c Položkový rozpočet – část 3“ a v technických zprávách, které tvoří přílohu č. 7 zadávací dokumentace „Příloha č. 7 Technické zprávy“.
Část 4 – Konektivita
Předmětem plnění je dodávka a instalace nových a nepoužitých prvků konektivity, podrobně popsáno v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2d zadávací dokumentace „Příloha č. 2d Položkový rozpočet – část 4“ a v technických zprávách, které tvoří přílohu č. 7 zadávací dokumentace „Příloha č. 7 Technické zprávy“.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.brno-stred.cz)
Kontakt: zakazky@deregio.cz
+420 511 113 245
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 05.01.2024 10:00
Datum zahájení: 27.10.2023 19:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: