Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Jánská 7 – vyhotovení PD na opravu bytu č. 26
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení jednostupňové dokumentaci v rozsahu dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky 499/2006 Sb. v pozdějším znění. Jednostupňová dokumentace bude sloužit pro výběr zhotovitele a realizaci stavby: Jánská 7 – oprava bytu č. 26. Na opravu bytu byla zpracována dispoziční studie.
Místo plnění: Jihomoravský kraj
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.brno-stred.cz)
Kontakt: Denisa Kopečková, e-mail: denisa.kopeckova@brno-stred.cz, +420 526 286 269
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 09.05.2024 09:00
Datum zahájení: 24.04.2024 08:23
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: