Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: Zajištění efektivního odpadového hospodářství
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění je dodávka polypropylenových nápojových kelímků na horké nápoje o objemu 0,2 l pro opakované použití včetně polepu, které budou sloužit jako náhrada jednorázového nádobí při akcích města a včetně úložných boxů na kelímky s předpokládanou životností 3 roky. Vše podrobně popsáno ve specifikaci předmětu plnění a v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 „Příloha č. 2 Položkový rozpočet“ a č. 6 zadávací dokumentace „Příloha č. 6 Specifikace předmětu plnění“.
Místo plnění: Brno-město
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.brno-stred.cz)
Kontakt: zakazky@deregio.cz
+420 511 113 245
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 15.07.2024 10:00
Datum zahájení: 21.06.2024 15:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):