Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře KOPIE: Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název:
IČO:
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 2
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 2
Konečná cena zakázky: 33 300,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 40 293,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 04.04.2016