Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Změna termínu podání cenové nabídkyZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, p.o., objekt Mlýnská 27 – rekonstrukce střechy
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem díla je provedení kompletní rekonstrukce střechy objektu Mlýnská 27, Brno. Nově jsou navrženy ztužující železobetonové věnce po celém obvodu budovy, které nahradí původní podezdívky, které budou sloužit pro uložení a ukotvení nových prvků krovu.
Řešený objekt není nemovitou kulturní památkou. Zpracovaná projektová dokumentace je v souladu se závazným stanoviskem Odboru památkové péče MMB.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Dominikánská ul. 2
Brno 601 69
Kontakt: Mgr. Petra Ondrašíková, tel: 778 752 405
mail.: petra.ondrasikova@brno-stred.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 18. 05. 2016 14:00
Počátek běhu lhůt: 26. 04. 2016
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: