Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Formulář navazuje na/opravuje formulář: E01: Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Na formulář navazují (popř. ho opravují) formuláře:Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Jánská 7 - rekonstrukce fasády, výměna oken a střešního pláště
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební úpravy bytového domu, kulturní památky, na ulici Jánská 7 ve městě Brně.
Architektonicko-stavební řešení spočívá zejména v těchto základních úpravách:
- zateplení vnějších svislých obvodových konstrukcí kontaktním zateplovacím systémem s dodržením rázu původní fasády;
- výměna výplní otvorů v uliční fasádě, v provedení repliky stávajících okenních výplní;
- výměna ostatních výplní otvorů včetně prosklené schodišťové stěny a světlíků v pasáži;
- zateplení a provedení nového střešního pláště ploché střechy v uliční a dvorní části včetně nové hydroizolace terasy v 7. NP a další stavební úpravy podle projektové dokumentace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: zástupce zadavatele DEA Energetická agentura, s.r.o.
Kontakt: sekretariát zástupce zadavatele DEA Energetická agentura, s.r.o., pracoviště Sladkého 13, 617 00 Brno – Komárov, v pracovní době Po-Pá, 8:00 – 16:00 hod., nejpozději však do konce lhůty pro podání žádosti/nabídky.
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: užší řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum pro žádosti o účast: 12.07.2016 10:00
Datum předložení nabídky: 29.08.2016 09:00
Počátek běhu lhůt: 27.06.2016
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: