Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Kluziště na Moravském náměstí
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka mobilního kluziště pro širokou veřejnost na Moravského náměstí v Brně. Součástí dodávky kluziště je i doprava a montáž (demontáž) veškeré technologie umožňující vytvoření umělé ledové plochy na Moravském náměstí.
Jedná se o zprovoznění celého kluziště na 1. sezónu, vč. provedení ledové plochy a zaškolení obsluhy, určené zadavatelem, v rozsahu nezbytném pro samostatnou obsluhu kluziště. V budoucnu zadavatel uvažuje o rozšíření kluziště o další plochu, která není předmětem této veřejné zakázky.
Podrobný popis předmětu plnění je uveden v dokumentaci pro výběr dodavatele a v soupisu dodávek a souvisejících služeb (dále jen „soupis dodávek“), který je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: DEA Energetická agentura, s.r.o.,
pracoviště Sladkého 13, 617 00 Brno – Komárov
Kontakt: sekretariát zástupce zadavatele DEA Energetická agentura, s.r.o., pracoviště Sladkého 13, 617 00 Brno – Komárov, v pracovní době Po-Pá, 8:00 – 16:00 hod., nejpozději však do konce lhůty pro podání nabídky.
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 21.11.2016 09:00
Počátek běhu lhůt: 29.08.2016
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: