Profil zadavatele: Statutární město Brno, městská část Brno-střed

  • Název: Statutární město Brno, městská část Brno-střed
  • IČO: 44992785
  • Adresa:
    Dominikánská 264/2
    60169 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.brno-stred.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60053503

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
ÚDRŽBA ČISTOTY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED-LOKALITA HISTORICKÉ JÁDRO, V OBDOBÍ 12.06.2012-26.06.2012
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2012 14.05.2012 10:00
Václavská 18/20 - oprava havarijního stavu zídky
VZ malého rozsahu Zadáno 01.05.2012 11.05.2012 13:00
Sportovní a rekreační areál Kraví hora v Brně-zimní stadion Úvoz-oprava šaten a zázemí-II.etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2012 04.05.2012 00:00
Kounicova 42, Brno – přechod z páry na horkovod
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2012 15.05.2012 14:00
ÚDRŽBA ČISTOTY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED - LOKALITA HISTORICKÉ JÁDRO, V OBDOBÍ 28.05.2012-11.06.2012
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2012 30.04.2012 10:00
Koliště 57, Brno - oprava kanalizace ve sklepě domu
VZ malého rozsahu Zadáno 10.04.2012 11.05.2012 13:00
Kopečná 9 - výstavba bytového domu
podlimitní Zadáno 04.04.2012 03.09.2012 09:15
Křídlovická 33 - oprava střechy
VZ malého rozsahu Zadáno 02.04.2012 23.04.2012 17:00
Kounicova 43 - výmena oken v celém domě, oprava uliční a dvorní fasády
VZ malého rozsahu Zadáno 30.03.2012 23.04.2012 12:00
Veveří 4 - výměna oken v celém domě a oprava uliční fasády
VZ malého rozsahu Zadáno 30.03.2012 23.04.2012 12:00
Vinohrady 30 - demolice objektů
VZ malého rozsahu Zadáno 30.03.2012 06.04.2012 14:00
ÚDRŽBA ČISTOTY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED - LOKALITA HISTORICKÉ JÁDRO, V OBDOBÍ 27.04.2012-27.05.2012
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2012 02.04.2012 10:00
Údržba tzv. volných neudržovaných ploch v r. 2012
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2012 02.04.2012 10:00
Botanická 41, Brno, byt č. 16 - oprava bytové náhrady
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2012 16.04.2012 17:00
Pekařská 30 - výměna oken v celém domě, oprava uliční a dvorní fasády
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2012 18.04.2012 17:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016