Veřejné zakázky Statutárního města Brna, městské části Brno-střed

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Statutární město Brno, městská část Brno-střed.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
ŠJ Brno, Úvoz 55, p.o. – dodávka a montáž granulové myčky černého nádobí s rekuperací
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.06.2023 14.06.2023 10:00
ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o., objekt Rašínova 3 - oprava fasády a říms – uliční část
podlimitní Příjem nabídek 31.05.2023 20.06.2023 10:00
Dominikánská 2 – udržovací práce - podatelna
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.05.2023 12.06.2023 12:00
Nákup užitkového elektromobilu kategorie N1
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.05.2023 12.06.2023 12:00
ZŠ Brno, Hroznová 1, p.o., objekt Hlinky 146 – rekonstrukce školní jídelny - výdejny
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.05.2023 06.06.2023 11:00
ZŠ a MŠ Brno, Horní 16, p.o. – oprava elektroinstalace ve 2.NP budovy B2
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.05.2023 30.05.2023 10:00
Diskové pole pro systém VMware
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.05.2023 29.05.2023 10:00
Sociální pohřby
podlimitní Příjem nabídek 15.05.2023 07.06.2023 15:00
Pronájem trhových prodejních stánků pro MČ Brno-střed
nadlimitní Příjem nabídek 10.05.2023 12.06.2023 11:00
Bayerova 7 - projektová dokumentace k realizaci výtahu
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.05.2023 23.05.2023 12:00
Masarykova 3 - oprava dvorní fasády
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.05.2023 12.06.2023 12:00
Křenová 55 - modernizace výtahu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.04.2023 16.05.2023 12:00
Orlí 5 - modernizace výtahu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.04.2023 15.05.2023 12:00
Cejl 49 - bourací práce a vyklizení prázdných bytů, provedení sond
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.04.2023 10.05.2023 12:00
ŠJ Brno, Úvoz 55, p.o.,– rekonstrukce kuchyně
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.04.2023 11.05.2023 11:00
všechny zakázky