Veřejné zakázky Statutárního města Brna, městské části Brno-střed

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Statutární město Brno, městská část Brno-střed.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.23 MB).

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Nádražní 4 – výběr příkazníka k zajištění zadávacího řízení na výběr zhotovitele
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.01.2020 27.01.2020 12:00
Joštova 3 - oprava fasády a vstupů do domu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.01.2020 10.02.2020 12:00
MŠ ZDISLAVA, Brno, Pellicova 4 – celková rekonstrukce elektrorozvodů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.01.2020 05.02.2020 14:00
Kobližná 8 - vypracování stavebně technického průzkumu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.01.2020 28.01.2020 12:00
Vídeňská 11 – kontrola PD, zajištění technického dozoru investora (TDS)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.01.2020 27.01.2020 12:00
Masarykova 6 - vypracování stavebně technického průzkumu nebytového prostoru č. 102
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.01.2020 27.01.2020 12:00
Hybešova 65a, b, c – zajištění technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.01.2020 27.01.2020 12:00
Pořízení samoobslužného platebního automatu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.01.2020 03.02.2020 14:00
ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b, p.o. – rekonstrukce ŠD v budově D – zpracování projektové a zadávací dokumentace zakázky a inženýrská činnost
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.01.2020 29.01.2020 14:00
ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. – přístavba ZŠ ve dvorním traktu - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.01.2020 22.01.2020 14:00
Dodávka kancelářského papíru
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.01.2020 17.01.2020 12:00
Francouzská 861/58 – prováděcí projektová dokumentace na opravu střešního pláště
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.12.2019 12.02.2020 12:00
Francouzská 12 – rekonstrukce plynové kotelny
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.12.2019 15.01.2020 12:00
Vypracování prováděcí projektové dokumentace na opravu bytů – etapa 2/2019
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.12.2019 13.01.2020 12:00
Francouzská 22 – odstranění dvorního traktu a přístavku
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.12.2019 13.01.2020 12:00
všechny zakázky