Veřejné zakázky Statutárního města Brna, městské části Brno-střed

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Statutární město Brno, městská část Brno-střed.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.35 MB).

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dominikánská 2, Měnínská 4 - zhotovení pasportu budov ÚMČ Brno-střed
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.03.2020 20.04.2020 12:00
PARK NA MORAVSKÉM NÁMĚSTÍ V BRNĚ - přípravná a realizační opatření zlepšující podmínky v kořenové zóně stromů
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.03.2020 26.03.2020 12:00
Nákup služebního osobního automobilu pro ÚMČ Brno-střed
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.03.2020 08.04.2020 12:00
Výzva k podání nabídky na dodávku serverů
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.03.2020 18.03.2020 14:00
Zajištění údržby ploch silniční zeleně MČ Brno-střed
podlimitní Příjem nabídek 09.03.2020 01.04.2020 13:00
OPRAVNÉ PRÁCE 6 PŘÍSTŘEŠKŮ NA SBĚR KOMUNÁLNÍHO ODPADU, BRNO-STŘED, 2020
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.03.2020 25.03.2020 14:00
Oprava bytů - Francouzská 20 byt č. 24 a Koliště 29 byt č. 14
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.03.2020 20.03.2020 12:00
ŠJ Brno, Horní 16, p.o. – rekonstrukce kuchyně – zpracování projektové a zadávací dokumentace zakázky a inženýrská činnost
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.02.2020 09.03.2020 14:00
Zajištění servisu výtahů
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.02.2020 28.02.2020 12:00
Oprava bytů - Lidická 8, byt č. 16, Lidická 15, byt č. 3, Lidická 32, byt č. 7, Lidická 32, byt č. 20, Lidická 47, byt č. 8 a Lidická 47, byt č. 9
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.02.2020 11.03.2020 12:00
Lidická 49 - zajištění kontroly PD a technického dozoru stavebníka (TDS) na opravu NP
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.02.2020 20.02.2020 12:00
Vídeňská 11 - výběr příkazníka k zajištění zadávacího řízení na výběr zhotovitele
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.02.2020 26.02.2020 12:00
Kobližná 9 - oprava fasády a vstupu do domu
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.02.2020 02.03.2020 12:00
Oprava bytů - Úvoz 61, byt č. 16, Úvoz 118, byt č. 11, Bayerova 7 byt č. 4 a Kounicova 42 byt č. 7
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.02.2020 26.02.2020 12:00
Masarykova 14 - oprava fasády a vstupu do domu
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.01.2020 17.02.2020 12:00
všechny zakázky