Veřejné zakázky Statutárního města Brna, městské části Brno-střed

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Statutární město Brno, městská část Brno-střed.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Nádražní 4 - ostraha objektu od 22.7.2022 do 31.8.2022
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.06.2022 08.07.2022 10:00
Základní vnitřní vybavení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.06.2022 11.07.2022 10:00
Rekonstrukce půdního prostoru - půdní vestavba - Mateřská škola Brno, Kamenná 21, p.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.06.2022 14.07.2022 10:00
ZŠ Brno, Hroznová 1, p.o., objekt Hlinky 146 – rekonstrukce školní jídelny - výdejny – zpracování dokumentace pro provádění stavby
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.06.2022 30.06.2022 10:00
Úprava ploch "Římské náměstí" (Františkánské náměstí) - vnitroblok
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.06.2022 22.06.2022 10:00
ŠJ Brno, Úvoz 55, p.o. – rekonstrukce kuchyně – zpracování dokumentace pro provádění stavby
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.06.2022 14.06.2022 14:00
Oprava bytů – Pekařská 54 byt č. 5 a Starobrněnská 7 byt č. 11
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.05.2022 10.06.2022 12:00
Dominikánská 2 - stavební úpravy bezbariérového kontaktního místa
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.05.2022 14.06.2022 12:00
Oprava účelové komunikace vnitrobloku Náplavka - Poříčí
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.05.2022 14.06.2022 14:00
Vypracování prováděcí PD na opravu bytů – Botanická 43 byt č. 6, Cejl 28 byt č. 9, Hrnčířská 37 byt č. 6, Kobližná 15 byt č. 16, Konečného nám. 6 byt č. 3, Leitnerova 24 byt č. 10, Průchodní 1 byt č. 8, Starobrněnská 7 byt č. 18 a Václavská 20 byt č. 14
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.05.2022 27.05.2022 12:00
ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. - přístavba ZŠ ve dvorním traktu - vybavení nábytkem
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.05.2022 27.05.2022 09:00
III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora - rekonstrukce provozní budovy – vnitřní vybavení – dodávka a montáž
nadlimitní Hodnocení 05.05.2022 06.06.2022 10:00
Dodávka svahové sekačky s dálkovým ovládáním
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.05.2022 11.05.2022 14:00
Kobližná 9 - oprava parteru domu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.04.2022 13.05.2022 12:00
ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. – rekonstrukce kabinetu Fy a CH
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.04.2022 04.05.2022 10:00
všechny zakázky