Veřejné zakázky Statutárního města Brna, městské části Brno-střed

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Statutární město Brno, městská část Brno-střed.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Urbanisticko-architektonická užší jednofázová projektová soutěž Budoucí zástavba Žlutého kopce na Starém Brně
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.09.2019 30.09.2019 14:00
Výzdoba vánočních trhů a vánočního stromu na Zelném trhu v Brně
podlimitní Příjem nabídek 11.09.2019 27.09.2019 10:00
Masarykova 14 – oprava parteru
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.09.2019 04.10.2019 12:00
Oprava bytů - Úvoz 61, byt č. 16, Úvoz 118, byt č. 11, Lidická 69 byt č. 6 a Moravské nám. 12 byt č. 30
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.09.2019 25.09.2019 12:00
Oprava bytů - Starobrněnská 15 byt č. 6, 6.1 a 7
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.09.2019 25.09.2019 12:00
Francouzská 861/58 – prováděcí projektová dokumentace na opravu střešního pláště
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.09.2019 27.09.2019 12:00
ŠJ Brno, Kounicova 30, p.o. – odstranění nedostatků z revize KHS JmK
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.08.2019 11.09.2019 14:00
Oprava bytů - Průchodní 1 byt č. 7, Masarykova 6 byt č. 5 a Květinářská 2 byt č. 6
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.08.2019 19.09.2019 12:00
Kobližná 9 – oprava parteru
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.08.2019 20.09.2019 12:00
Joštova 3 – rekonstrukce parteru, vybudování nových vstupů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.08.2019 20.09.2019 12:00
Oprava bytů - Kounicova 1 byt č. 21, Kounicova 3 byt č. 8 a Kounicova 9 byt č. 10
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.08.2019 19.09.2019 12:00
OPRAVNÉ PRÁCE 8 PŘÍSTŘEŠKŮ NA SBĚR KOMUNÁLNÍHO ODPADU, BRNO-STŘED, 2019
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.08.2019 28.08.2019 14:00
Kluziště na Moravském náměstí 2019/2020
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.08.2019 28.08.2019 14:00
Kobližná 15 - zřízení výtahu v domě
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.08.2019 13.09.2019 12:00
Křídlovická 61 – oprava ZTI
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.08.2019 23.08.2019 12:00
všechny zakázky