Veřejné zakázky Statutárního města Brna, městské části Brno-střed

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Statutární město Brno, městská část Brno-střed.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Kávéeska, p.o., Divadlo Polárka, Tučkova 34, Brno - výměna sedadel a úprava schodiště v sále Divadla Polárka
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.10.2019 06.11.2019 14:00
ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. – oprava poradenského pracoviště
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.10.2019 06.11.2019 14:00
Dodání obloukových šapitó na akci „Advent na Moraváku“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.10.2019 23.10.2019 14:00
Oprava bytů - Úvoz 61, byt č. 16, Úvoz 118, byt č. 11, Lidická 69 byt č. 6 a Kounicova 42, byt č. 7
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.10.2019 05.11.2019 12:00
MŠ “Na kopečku u zvonečku“ Brno, Horní 17, p.o. – zateplení a výměna oken I. etapa
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.09.2019 09.10.2019 14:00
ZŠ a MŠ Brno, Horní 16, p.o. – oprava nosných sloupů bazénu
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.09.2019 14.10.2019 14:00
Francouzská 22 – zajištění technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.09.2019 30.09.2019 12:00
Samoobslužný platební automat
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.09.2019 09.10.2019 14:00
Urbanisticko-architektonická užší jednofázová projektová soutěž Budoucí zástavba Žlutého kopce na Starém Brně
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.09.2019 30.09.2019 14:00
Výzdoba vánočních trhů a vánočního stromu na Zelném trhu v Brně
podlimitní Hodnocení 11.09.2019 30.09.2019 10:00
Oprava bytů - Průchodní 1 byt č. 7, Masarykova 6 byt č. 5 a Květinářská 2 byt č. 6
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.08.2019 19.09.2019 12:00
Joštova 3 – rekonstrukce parteru, vybudování nových vstupů
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.08.2019 20.09.2019 12:00
Oprava bytů - Kounicova 1 byt č. 21, Kounicova 3 byt č. 8 a Kounicova 9 byt č. 10
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.08.2019 19.09.2019 12:00
Kobližná 15 - zřízení výtahu v domě
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.08.2019 13.09.2019 12:00
Křídlovická 61 – oprava ZTI
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.08.2019 23.08.2019 12:00
všechny zakázky