Veřejné zakázky Statutárního města Brna, městské části Brno-střed

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Statutární město Brno, městská část Brno-střed.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
MŠ Brno, Pšeník 18, p.o. – výměna oken a zateplení objektu II. etapa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.04.2024 02.05.2024 10:10
MŠ “Na kopečku u zvonečku“ Brno, Horní 17, p. o. – zateplení a výměna oken II. etapa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.04.2024 02.05.2024 10:00
Zapůjčení výpočetní techniky pro volby do Evropského parlamentu 2024
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.04.2024 23.04.2024 10:00
Vyhotovení PD na sloučení a opravu bytů č. 4, 5 a 6 a vybudování nové podkrovní bytové jednotky v bytovém domě Vlhká 6
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.04.2024 26.04.2024 09:00
Jánská 7 – vyhotovení PD na opravu bytu č. 1a a 2a
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.04.2024 22.04.2024 09:00
Montáž a demontáž prodejních stánků vč. dopravy pro akce zajišťované z úrovně MČ Brno-střed
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.04.2024 19.04.2024 12:00
Zajištění technického dozoru stavebníka při opravě ZTI v bytovém domě Bayerova 5, Brno
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.04.2024 15.04.2024 09:00
Průchodní 1 - modernizace výtahu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.04.2024 23.04.2024 12:00
Solniční 11 - oprava bytů č. 9 a 14
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.04.2024 17.04.2024 09:00
Václavská 18 - modernizace výtahu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.03.2024 18.04.2024 12:00
Hvězdová 3 – oprava bytu č. 13
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.03.2024 10.04.2024 09:00
Údržba zeleně na pozemcích funkčně spjatými s bytovými domy (dvory, zahrady, předzahrádky) – rámcová dohoda
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.03.2024 08.04.2024 12:00
Orlí 26 – vyhotovení PD na opravu bytu č. 18 včetně nutných konstrukčních úprav krovu
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.03.2024 05.04.2024 12:00
Veveří 71 – vyhotovení PD na rozdělení a opravu bytu č. 13
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.03.2024 08.04.2024 12:00
Francouzská 58 - rekonstrukce zdrojů tepla
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.03.2024 17.04.2024 12:00
všechny zakázky