Veřejné zakázky Statutárního města Brna, městské části Brno-střed

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Statutární město Brno, městská část Brno-střed.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Sportovní a rekreační areál Kraví Hora, Brno - rozdělení technologie bazénů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.06.2024 26.06.2024 14:00
Vyhotovení PD na opravu bytů - etapa 02/2024
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.06.2024 18.06.2024 09:00
Křížová 6 - oprava ZTI v domě
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.06.2024 17.06.2024 09:00
Masarykova 6 - vyhotovení projektové dokumentace na opravu a rozdělení bytu č. 11 a 12
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 31.05.2024 14.06.2024 09:00
Zajištění technického dozoru stavebníka při opravě ZTI v bytovém domě Křížová 6, Brno
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.05.2024 10.06.2024 12:00
Plynárenská 4 – vyhotovení PD na rekonstrukci domu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.05.2024 07.06.2024 09:00
ZŠ a MŠ Brno, Horní 16, p.o. – oprava elektroinstalace ve 2.NP budovy C
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.05.2024 13.06.2024 11:00
SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ AREÁL KRAVÍ HORA V BRNĚ - Rekonstrukce parní sauny a sprchy
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.05.2024 12.06.2024 10:00
Nákup serverů
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.05.2024 06.06.2024 10:00
Revize elektroinstalace, hromosvodů a elektrických spotřebičů
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.05.2024 03.06.2024 12:00
Zajištění technického dozoru stavebníka při rekontrukci domu Kobližná 8, Brno
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.05.2024 03.06.2024 09:00
Sportovní a rekreační areál Kraví Hora, Brno - oprava parkoviště
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.05.2024 04.06.2024 10:00
ZŠ a MŠ Brno, Horní 16, p.o. – oprava elektroinstalace v 1.NP budovy C
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.05.2024 30.05.2024 11:30
Revize a kontroly plynových zařízení
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.05.2024 27.05.2024 09:00
ZŠ a MŠ Brno, Horní 16, p.o. – oprava hřiště
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.05.2024 04.06.2024 12:00
všechny zakázky