Veřejné zakázky Statutárního města Brna, městské části Brno-střed

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Statutární město Brno, městská část Brno-střed.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Vyhotovení PD na opravu bytů - etapa 07/2023
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.09.2023 11.10.2023 12:00
Vypracování prováděcí projektové dokumentace na opravu ZTI v domech Křížová 6, Pekařská 88, Francouzská 12, Vinohrady 28, Vídeňská 38, Vídeňská 36
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.09.2023 09.10.2023 10:00
Stará 2 - oprava bytů č. 10, 12 a 19
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.09.2023 12.10.2023 12:00
Opletalova 4 - vypracování PD na opravu dvorní fasády, oken, bytu, dvora a nebytových prostor
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.09.2023 09.10.2023 12:00
ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8, p.o. – rekonstrukce PC učebny
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.09.2023 10.10.2023 11:00
Kamenná čtvrť 15a – demolice objektu v havarijním stavu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.09.2023 06.10.2023 12:00
Kamenomlýnská 14 - oprava ZTI, zateplení soklu a oprava okapového chodníku
podlimitní Příjem nabídek 18.09.2023 09.10.2023 10:00
Lidická 47 - vypracování stavebně technického průzkumu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.09.2023 05.10.2023 12:00
Starobrněnská 7 – oprava uliční fasády a vstupní chodby
podlimitní Příjem nabídek 15.09.2023 18.10.2023 11:00
Kluziště v parku na Moravském náměstí 2023/2024 – doprava, montáž a demontáž
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.08.2023 11.09.2023 10:00
Orlí 6 - oprava havarijního stavu části kanalizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.08.2023 14.09.2023 10:00
Botanická 37, 39, 41, 43, 45, 45a - oprava ležaté kanalizace a přípojek
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.08.2023 18.09.2023 12:00
Starobrněnská 7 - zajištění výkonu technického dozoru stavebníka (TDS)
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.08.2023 12.09.2023 12:00
Lidická 49 - vypracování stavebně technického průzkumu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.08.2023 05.09.2023 12:00
Křídlovická 56–66 - modernizace výtahů
podlimitní Hodnocení 15.08.2023 08.09.2023 10:00
všechny zakázky