Veřejné zakázky Statutárního města Brna, městské části Brno-střed

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Statutární město Brno, městská část Brno-střed.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.35 MB).

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Webový portál ÚMČ Brno-střed
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.07.2020 20.07.2020 14:00
Revitalizace centrálního prostoru Nových sadů v Brně
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.07.2020 27.07.2020 14:00
"KRAVÍ HORA - DĚTSKÉ HŘIŠTĚ 2020"
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.07.2020 20.07.2020 14:00
MŠ Brno, Údolní 68, p.o. – oprava zdroje tepla
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.07.2020 15.07.2020 14:00
Pořízení samoobslužného platebního automatu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.06.2020 08.07.2020 14:00
Nákup multifunkční tiskárny A3 se servisní smlouvou
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.06.2020 29.06.2020 14:00
Česká 14 - vypracování prováděcí projektové dokumentace na opravu ZTI
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.06.2020 26.06.2020 10:00
Mendlovo nám. 12 - oprava střechy
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.06.2020 07.07.2020 12:00
ZŠ a MŠ Brno, Horní 16, p.o. – vybudování workoutového hřiště
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.06.2020 24.06.2020 14:00
Výměna klimatizací v serverovně
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.05.2020 03.06.2020 14:00
Nákup služebního osobního automobilu pro ÚMČ Brno-střed
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.05.2020 02.06.2020 12:00
Oprava bytů - Lidická 8, byt č. 16, Lidická 15, byt č. 3, Lidická 32, byt č. 7, Lidická 32, byt č. 20
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.04.2020 15.05.2020 12:00
Vypracování prováděcí projektové dokumentace na opravu bytů - etapa 2/2020
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.04.2020 13.05.2020 12:00
Vypracování prováděcí projektové dokumentace na opravu bytů etapa 1/2020
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.04.2020 06.05.2020 12:00
Oprava chodníku ul. Křídlovická
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.04.2020 20.04.2020 14:00
všechny zakázky