Smlouva: Pronájem movité věci - rolby

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 420
Evidenční číslo: 35/2019
Datum uzavření smlouvy: 12.12.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 160 000,00

Název (předmět)

Pronájem movité věci - rolby

Stručný popis

pronájem rolby na kluziště Kraví hora

Zadavatel

  • Úřední název: Sportovní a rekreační areál Kraví hora
  • IČO: 71214747
  • Poštovní adresa:
    Dominikánská 2
    601 69 Brno

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy