Veřejná zakázka: Oprava bytů – Údolní 9 byt č. 2, Pekařská 88 byt č. 3a a 3b

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1810
Systémové číslo: P22V00000037
Evidenční číslo zadavatele: 029/2022
Datum zahájení: 16.03.2022
Nabídku podat do: 30.03.2022 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava bytů – Údolní 9 byt č. 2, Pekařská 88 byt č. 3a a 3b
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava 3 bytů (Údolní 9 byt č. 2, Pekařská 88 byt č. 3a a 3b) a to na základě zadávací dokumentace (specifikované touto výzvou a jejími přílohami – vše uveřejněno na profilu zadavatele) a odborné prohlídky jednotlivého uchazeče s technikem Odboru investičního a správy bytových domů.
UPOZORNĚNÍ NA NESOULAD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
Některé stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou navržené v projektové dokumentaci, nejsou uvedeny v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a nejsou předmětem této VZ (nebudou prováděny). Tyto práce budou provedeny dodatečně vybraným nájemcem bytu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Brno-město

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Brno, městská část Brno-střed
 • IČO: 44992785
 • Poštovní adresa:
  Dominikánská 264/2
  60169 Brno
 • Název odboru: Odbor investiční a správy bytových domů
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60053503

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.brno-stred.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky