Veřejná zakázka: Část 1 Vnitřní vybavení

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 1849
Jedná se o část veřejné zakázky: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora - rekonstrukce provozní budovy – vnitřní vybavení – dodávka a montáž

Název a popis předmětu

  • Název: Část 1 Vnitřní vybavení

Stručný popis předmětu:
I. ČÁST: Vnitřní vybavení
Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka včetně montáže vnitřního vybavení a zařizovacích předmětu zázemí letního koupaliště, kanceláří, dodávka vybavení pro welness, dodávka vybavení místnosti pro masáže, vybavení recepce a baru, dále pak dodávka speciálních výrobků, informační systém objektu včetně zpracování grafického manuálu, osazení venkovních nádrží a dalších s tím souvisejících dodávek a prací dle slepého rozpočtu vnitřního vybavení s uvedením soupisu prvků (dále jen výkaz výměr), který zpracovala společnost Architekti D.R.N.H. s.r.o., se sídlem Průchodní 2, 602 00 Brno, a který tvoří přílohu č. 6a zadávací dokumentace.

Předmět plnění zahrnuje jednak dodávku, montáž a instalaci prvků do stavby nezabudovaných a dále i dodávku, montáž a instalaci prvků ke stavbě pevně připojených. Podrobněji je předmět plnění a dodávané položky rovněž definovány v příloze č. 5a – Návrh smlouvy pro I. část a v příloze č. 7a - technická specifikace pro I. část, která obsahuje výkresy s podrobnějšími požadavky

Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV):
39000000-2 - Nábytek (včetně kancelářského), zařízení interiéru, domácí spotřebiče (mimo osvětlení) a čisticí prostředky
39100000-3 – Nábytek
45300000-0 – Stavební montážní práce


Předpokládaná hodnota

  • 2 937 649 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků