Veřejná zakázka: Část 2 Venkovní sauny

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1850
Jedná se o část veřejné zakázky: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora - rekonstrukce provozní budovy – vnitřní vybavení – dodávka a montáž

Název a popis předmětu

  • Název: Část 2 Venkovní sauny

Stručný popis předmětu:
II. ČÁST: Venkovní sauny
Předmětem plnění této části veřejné zakázky je realizace dodávek a prací spočívajících v novém osazení a úpravě stávající sauny, realizace nové venkovní sauny a dalších s tím souvisejících dodávek a prací dle výkazu výměr, který zpracovala společnost Architekti D.R.N.H. s.r.o., se sídlem Průchodní 2, 602 00 Brno, a který tvoří přílohu č. 6b zadávací dokumentace.

Předmět plnění zahrnuje jednak dodávku, montáž a instalaci prvků do stavby nezabudovaných a dále i dodávku, montáž a instalaci prvků ke stavbě pevně připojených. Podrobněji je předmět plnění a dodávané položky rovněž definovány v příloze č. 5b – Návrh smlouvy pro II. část a v příloze č. 7b - technická specifikace pro II. část, která obsahuje výkresy s podrobnějšími požadavky

Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV):
39100000-3 - Nábytek
45000000-7 – Stavební práce
45300000-0 – Stavební montážní práce
50000000-5 – Opravy a údržba


Předpokládaná hodnota

  • 1 715 370 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky