Veřejná zakázka: Část 3 Truhlářské výrobky do šaten

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1851
Jedná se o část veřejné zakázky: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora - rekonstrukce provozní budovy – vnitřní vybavení – dodávka a montáž

Název a popis předmětu

  • Název: Část 3 Truhlářské výrobky do šaten

Stručný popis předmětu:
III. ČÁST: Truhlářské výrobky do šaten
Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka včetně montáže truhlářských výrobků do šaten jako jsou převlékací kabiny, boxy a šatní moduly včetně převlékací lavice a bezpečnostních šatních skříněk dle výkazu výměr, který zpracovala společnost Architekti D.R.N.H. s.r.o., se sídlem Průchodní 2, 602 00 Brno, a který tvoří přílohu č. 6c zadávací dokumentace.

Předmět plnění zahrnuje jednak dodávku, montáž a instalaci prvků do stavby nezabudovaných a dále i dodávku, montáž a instalaci prvků ke stavbě pevně připojených. Podrobněji je předmět plnění a dodávané položky rovněž definovány v příloze č. 5c – Návrh smlouvy pro III. část a v příloze č. 7c - technická specifikace pro III. část, která obsahuje výkresy s podrobnějšími požadavky

Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV):
39100000-3 - Nábytek


Předpokládaná hodnota

  • 1 356 173 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky