Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Výběr příkazníka k zajištění zadávacího řízení na „Výběr provozovatele tepelných zdrojů ve správě MČ Brno-střed“
Odesílatel Eva Jachymiáková
Organizace odesílatele Statutární město Brno, městská část Brno-střed [IČO: 44992785]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.07.2022 13:13:14
Předmět Doplňující informace - 12.7.2022

Vážení uchazeči,

k této veřejné zakázce byly vzneseny dotazy. Dotazy vč. odpovědí viz příloha této zprávy.

S pozdravem

Mgr. Eva Jachymiáková
tel.: 542 526 287
e-mail: eva.jachymiakova@brno-stred.cz


Přílohy
- Odpověď na dotazy_I_12_7_2022.docx (15.52 KB)