Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Pojištění pro MČ Brno-střed
Odesílatel Adéla Palovská
Organizace odesílatele QCM, s.r.o. [IČO: 26262525]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.07.2022 15:14:40
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel uveřejňuje dodatečné informace - vysvětlení zadávací dokumentace č. 2. Text vysvětlení je v příloze této zprávy.


Přílohy
- Dodatečné informace č. 2.docx (44.70 KB)