Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výměna bytových vodoměrů pro MČ Brno-střed
Odesílatel Adéla Palovská
Organizace odesílatele QCM, s.r.o. [IČO: 26262525]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.08.2022 22:19:21
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1

viz přílohy této zprávy


Přílohy
- Dodatečné informace č. 1.docx (45.08 KB)
- Příloha č. 1 - Technické podmínky - Končící měřiče - OPRAVA.xlsx (619.27 KB)