Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Sociální pohřby
Odesílatel Adéla Palovská
Organizace odesílatele QCM, s.r.o. [IČO: 26262525]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.05.2023 18:01:06
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel zveřejňuje vysvětlení zadávacích podmínek - vizte přílohu.


Přílohy
- Dodatečné informace č. 1.docx (46.15 KB)
- Příloha č. 1 - Technické podmínky – Soupis prací a služeb ve formátu EXCEL - ÚPRAVA 29. 5. .xlsx (21.07 KB)
- Příloha č. 4 - Ceník jednotlivých služeb - ÚPRAVA 29.5.xlsx (19.64 KB)