Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Sociální pohřby
Odesílatel Adéla Palovská
Organizace odesílatele QCM, s.r.o. [IČO: 26262525]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 31.05.2023 14:10:54
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1 - OPRAVA

Zadavatel zjistil, že v upraveném Soupisu prací a služeb poskytnutém v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 29. 5. po přidání položek došlo k posunutí vzorce součtu v první variantě A.
Tímto zveřejňujeme opravenou podobu Soupisu k vyplnění do nabídky.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.


Přílohy
- Příloha č. 1 - Technické podmínky – Soupis prací a služeb ve formátu EXCEL - OPRAVA 31. 5. .xlsx (21.91 KB)